Atvirukas „Tvardausko knyga”, Vilniaus legendos

6.00

Liko 8 (galime užsakyti)

Aprašymas

Atvirukas „Tvardausko knyga”, Vilniaus legendos, 20x20cm, sulenkiamas, be voko.

Atvirukas „Tvardausko knyga”, Vilniaus legendos – ant nugarinės pusės atspausdinta Vilniaus legenda „Tvardausko knyga”.

Atvirukas vaizduoja legendą „Tvardausko knyga” iš tapybos serijos „12 sapnų apie Vilnių”. Paroda „12 sapnų apie Vilnių” eksponuojama Lietuvos Dailininkų Sąjungos būstinės galerijoje, Vokiečių g. 4, trečiame aukšte:

Atvirukas "Tvardausko knyga", Vilniaus legendos
Atvirukas „Tvardausko knyga”, Vilniaus legendos

https://www.ldsajunga.com/post/jurgos-povilaitienės-paroda-12-sapnų-apie-vilnių

 

Tvardausko knyga

Garsus kerėtojas Tvardauskas turėjęs didelę pergamentinę, juoda oda aptaisytą knygą. Joje buvę surašyti įvairiausi užkeikimo burtai bei velnių ir mirusiųjų vėlių iššaukimo formulės.

Toji nepaprasta knyga patekusi Žygimantui Augustui, o šis kartu su visu savo knygų rinkiniu testamentu perdavė ją Vilniaus jėzuitų akademijos bibliotekai, kuri tuo metu buvo prie dabartinės Universiteto gatvės. Jėzuitai padėję ją į atskirą spintą ir storomis grandinėmis prikalę prie sienos kaip labai pavojingą. Ir niekas nedrįsdavęs nė žvilgtelėti į spintą, kurioje gulėjo prakeiktoji knyga.

Vieną vakarą bibliotekos prefekto padėjėjas kunigas Danielius Butvilas ilgai dirbęs vienas bibliotekoje. Staiga Butvilas pajutęs nenugalimą norą pažiūrėti Tvardausko knygą ir paskaityti, kas joje parašyta. Neilgai svyravęs, atidaręs spintą, atskleidęs knygą ir ėmęs skaityti.

Bematant bibliotekoje kilęs pragariškas triukšmas, pasigirdęs kaukimas, staugimas, juokas, dejavimas, grandinių tarškėjimas ir pasirodę ugnies kamuoliai, ėmusi dvokti siera, palubėse ėmę skraidyti ir trankytis į sienas šikšnosparniai, grindimis ir stalais ėmę šliaužioti driežai, gyvatės, rupūžės, o pasieniais rodytis įvairiausios baidyklės ir šmėklos.

Kunigas Butvilas, labiausiai persigandęs, kuo greičiausiai metęs knygą, uždaręs spintą ir išbėgęs į kitą kambarį, užtrenkdamas paskui save bibliotekos duris. Visą naktį nemigęs, drebėdamas iš baimės karštai meldęsis, o bibliotekoj ligi gaidžių trukęs pragariškas triukšmas.

Kai rytojaus dieną Butvilas su keliais kitais kunigais įėję į biblioteką, radę ten didžiausią netvarką. Stalai ir suolai išvartyti, ant grindų voliojęsi išmėtytos iš spintų knygos ir rankraščiai. Ore dar buvęs jaučiamas sieros kvapas. Tvardausko knygos nebebuvę. Dingusi ji nežinia kur ir kieno pagrobta. Tiktai grandinės galas, kuria knyga buvo prikalta, kabaldavęs sienoje.

Ta knyga, vadinama „Liber Magnus“, vėliau atsidūrusi Krokuvos bibliotekoje. Vienas mokinys kažkur nugirdęs, kad kas tą knygą skaitąs, tuojau pasirodąs jam velnias ir išpildąs visus įsakymus, kokius tik skaitantysis įsakąs.

Tai vieną naktį jisai slapta įlindęs į biblioteką ir ėmęs skaityti velniams iššaukti formules. Bematant prieš jį išdygęs labai baisus velnias ir paklausęs, ko anas norįs. Mokinys be galo nusigandęs, užuot pasakęs „noriu pinigų!“, kaip pirmiau buvo manęs, pasakęs „noriu petruškų!“. Klusnus velnias ėmęs tempti petruškas pro duris ir langus, bet, laimei, gaidys pragydęs, ir velnias nenoromis turėjęs mesti darbą.

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “Atvirukas „Tvardausko knyga”, Vilniaus legendos”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *